Các loại Web (Tối, Sâu, Bề mặt và Rõ ràng) là gì?

Chúng tôi không thường thảo luận về bảo mật trực tuyến hoặc Dark Web. Mặc dù các công ty đã làm rất tốt việc bảo mật mạng nội bộ của họ, nhưng làm việc tại nhà đã mở ra cho các doanh nghiệp những mối đe dọa xâm nhập và hack bổ sung. 20% công ty cho biết họ phải đối mặt với vi phạm an ninh do nhân viên làm việc từ xa. Bền bỉ ngay tại nhà: Tác động của COVID-19 đối với an ninh kinh doanh Bảo mật mạng không còn chỉ là trách nhiệm của CTO. Vì niềm tin là tiền tệ có giá trị nhất trên