Tại sao tôi khuyên các công ty SaaS chống lại việc xây dựng CMS của riêng họ

Một đồng nghiệp đáng kính đã gọi cho tôi từ một công ty tiếp thị để xin một số lời khuyên khi cô ấy nói chuyện với một doanh nghiệp đang xây dựng nền tảng trực tuyến của riêng mình. Tổ chức này bao gồm các nhà phát triển tài năng cao và họ không muốn sử dụng hệ thống quản lý nội dung (CMS)… thay vì thúc đẩy triển khai giải pháp tự trồng tại nhà của họ. Đó là điều mà tôi đã nghe trước đây… và tôi thường khuyên chống lại nó. Các nhà phát triển thường tin rằng CMS chỉ đơn giản là một cơ sở dữ liệu