Báo cáo: 68% CEO không có mặt trên mạng xã hội

Các CEO của Fortune 500 nói rằng mạng xã hội giúp định hình hình ảnh của công ty, xây dựng mối quan hệ với nhân viên và giới truyền thông, đồng thời mang đến bộ mặt con người cho công ty. Do đó, thật ngạc nhiên khi một báo cáo mới từ CEO.com và DOMO đã phát hiện ra rằng 68% CEO hoàn toàn không có sự hiện diện trên mạng xã hội! Khi tôi làm việc trong các tập đoàn doanh nghiệp, thách thức lớn nhất mà chúng tôi gặp phải là truyền đạt trọng tâm, mục tiêu và văn hóa của công ty từ Giám đốc điều hành trở xuống