Trích dẫn và đồng trích dẫn cho SEO địa phương

Thuật toán pagerank phần lớn được đánh giá cao bởi vì tất cả những gì nó cần là một người SEO mũ đen xây dựng các liên kết giàu từ khóa trở lại một trang web. Theo thời gian, bất kể các liên kết được xây dựng ở đâu, trang web sẽ tăng thứ hạng. Google biết rằng kết quả công cụ tìm kiếm của họ đang bị đánh bạc và sau đó đã tăng cường các thuật toán của họ để chọn các hàng đợi chất lượng khác. Chất lượng của trang liên kết và mức độ liên quan của nội dung chúng cũng đóng một vai trò quan trọng