Tất cả những gì bạn cần biết về khôi phục quảng cáo

Một trong những thách thức lớn nhất đối với các nhà xuất bản và bất kỳ nhà tiếp thị nào ngày nay là trình chặn quảng cáo. Đối với các nhà tiếp thị, tỷ lệ chặn quảng cáo tăng lên dẫn đến việc không thể tiếp cận đối tượng chặn quảng cáo mong muốn. Ngoài ra, tỷ lệ chặn quảng cáo cao dẫn đến khoảng không quảng cáo nhỏ hơn, điều này cuối cùng có thể làm tăng tỷ lệ CPM. Kể từ khi trình chặn quảng cáo ra đời hơn một thập kỷ trước, tỷ lệ chặn quảng cáo đã tăng vọt, thu hút hàng triệu người dùng và lan rộng ra mọi nền tảng. Một trong những phát hiện mới nhất