Xin lỗi Disqus, tôi là người hâm mộ!

Khoảng một năm trước, khá nhiều hệ thống bình luận đã xuất hiện - bao gồm SezWho, IntenseDebate và Disqus. Tôi đã phản đối kịch liệt tất cả, trừ SezWho vì những người khác tải bình luận qua JavaScript và không lưu bình luận cục bộ. Vấn đề với JavaScript là nó được tải ở trình duyệt chứ không phải ở máy chủ… vì vậy khi một công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu trang, nó sẽ xuất hiện không thay đổi mặc dù nó có nhận xét. Một năm sau và cảnh quan