Khán giả và Cộng đồng: Bạn có biết sự khác biệt?

Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện tuyệt vời với Allison Aldridge-Saur của Chickasaw Nation vào thứ Sáu và tôi khuyến khích bạn lắng nghe nó. Allison đã và đang thực hiện một dự án hấp dẫn như một phần của quỹ Digital Vision, viết một loạt bài về Những bài học của người Mỹ bản địa để xây dựng cộng đồng. Trong phần hai của loạt bài của mình, Allison thảo luận về Khán giả so với Cộng đồng. Điều này đánh giá tôi là một trong những yếu tố quan trọng nhất của toàn bộ loạt phim. tôi không chắc