Đồ họa thông tin: Các chiến lược mới đang hình thành để thúc đẩy tăng trưởng bán lẻ với Google Ads

Thời gian đọc: 3 phút Trong nghiên cứu hàng năm thứ tư về hiệu suất của ngành bán lẻ trong Google Ads, Sidecar khuyến nghị các nhà bán lẻ thương mại điện tử nên suy nghĩ lại các chiến lược của họ và tìm ra khoảng trống. Công ty đã xuất bản nghiên cứu trong Báo cáo điểm chuẩn năm 2020: Google Ads trong Bán lẻ, một nghiên cứu toàn diện về hiệu suất của lĩnh vực bán lẻ trong Google Ads. Những phát hiện của Sidecar chỉ ra những bài học quan trọng để các nhà bán lẻ xem xét trong suốt năm 2020, đặc biệt là trong bối cảnh môi trường chất lỏng do sự bùng phát COVID-19 tạo ra. Năm 2019 cạnh tranh hơn bao giờ hết,