Đừng là một Punk, hãy là một Hunk và Chunk nội dung của bạn

Đó, xin lỗi! Hy vọng rằng nó đã nhận được sự chú ý của bạn. Dan Zarrella có một bài đăng tuyệt vời về việc phân tích nội dung của bạn. Tôi đang lặp lại một số lời khuyên của anh ấy và rút ra một chút của riêng mình. Chunkless: Đã có rất nhiều nghiên cứu về hành vi của khách truy cập web và cách họ đọc và lướt các bài báo và trang trong trình duyệt web. Một phương pháp phổ biến cho khách truy cập web là đọc dữ liệu hoặc tiêu đề theo từng đoạn thay vì đọc