Danh sách kiểm tra tiếp thị nội dung hoàn chỉnh của bạn

Textbroker đã tổng hợp đồ họa thông tin này về 5 bước để có chiến lược nội dung thành công. 5 lĩnh vực là: Kiểm toán và Phân tích Định nghĩa Mục tiêu Phát triển và Lập kế hoạch, Lập kế hoạch và Giám sát và Kiểm soát Hạt giống Nếu tôi cố gắng làm bất cứ điều gì, đó sẽ là Xúc tiến. Mặc dù việc gieo mầm với những người có ảnh hưởng là hữu ích, nhưng quảng cáo nội dung trả phí thông qua các kênh xã hội, quảng cáo gốc và trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột là những chiến lược tuyệt vời. Thông thường, chúng tôi bắt đầu quảng cáo sau khi xác thực rằng nội dung gây được tiếng vang