Cách cung cấp nội dung B2B của bạn để tạo khách hàng tiềm năng với Cổng thông tin NetLine

NetLinePortal là một nền tảng tạo khách hàng tiềm năng B2B miễn phí, nơi các đại lý có thể tạo chiến dịch cung cấp nội dung để nâng cao nhận thức hoặc thu hút khách hàng tiềm năng. Hệ thống cung cấp hai dịch vụ khác nhau: LeadFlow để tạo khách hàng tiềm năng, cho phép bạn cung cấp nội dung của mình, áp dụng bộ lọc và tính điểm khách hàng tiềm năng, chạy tiếp thị dựa trên tài khoản, thêm câu hỏi tùy chỉnh, đặt ngân sách và lịch biểu, truy cập báo cáo chiến dịch và nhận khách hàng tiềm năng chất lượng. Khách hàng tiềm năng bắt đầu từ $ 9 cho mỗi khách hàng tiềm năng. ContentFlow để nâng cao nhận thức về thương hiệu bằng cách cung cấp nội dung của bạn và truy cập vào chiến dịch