PandaDoc: Tạo, Gửi, Theo dõi và Đăng ký Tài liệu Bán hàng eSign

Là một đối tác trong hệ sinh thái Salesforce đã là một kinh nghiệm đáng kinh ngạc, nhưng quá trình đàm phán để tạo, gửi, và cập nhật báo cáo của chúng ta về công việc đã được khá một cam kết. đôi khi tôi nghĩ rằng tôi chi tiêu nhiều hơn báo cáo thời gian bằng văn bản về việc hơn tôi đang thực sự làm công việc riêng của mình! Chưa kể, mỗi công ty có phong cách nội bộ riêng, mức độ chi tiết cần thiết, và quy trình hợp tác và phê duyệt các tài liệu bán hàng. Là một nhà tiếp thị và