Di động Textarea: Còn lại bao nhiêu ký tự

Chúng tôi đang lên phiên bản 3.0 của Plugin dành cho thiết bị di động của WordPress bằng cách sử dụng tính năng Câu lạc bộ văn bản và API của Connective Mobile. Connective Mobile có giới hạn 150 ký tự cho thông điệp Mobile Marketing mà bạn muốn gửi đến người đăng ký của mình. Thay vì để ai đó thắc mắc họ còn lại bao nhiêu ký tự, tôi đã sửa đổi phương thức Javascript nội dòng nhỏ của Geeky Grrl để hiển thị số ký tự còn lại: Tôi)