Cách thu thập thông tin một trang web lớn và trích xuất dữ liệu bằng cách sử dụng con nhện SEO của Screaming Frog

Chúng tôi hiện đang hỗ trợ một số khách hàng với việc di chuyển Marketo. Khi các công ty lớn sử dụng các giải pháp doanh nghiệp như thế này, nó giống như một mạng nhện tự đan vào các quy trình và nền tảng trong nhiều năm ... cho đến mức các công ty thậm chí không nhận thức được mọi điểm tiếp xúc. Với một nền tảng tự động hóa tiếp thị doanh nghiệp như Marketo, biểu mẫu là điểm nhập dữ liệu trên khắp các trang web và trang đích. Các công ty thường có hàng nghìn trang và hàng trăm biểu mẫu trên khắp các trang web của họ