10 Bước để Quản lý Truyền thông Khủng hoảng

Bạn đã bao giờ phải đối phó với một cuộc khủng hoảng liên quan đến công ty của bạn? Chà, bạn không đơn độc. Thông tin liên lạc về khủng hoảng có thể bị áp đảo - từ việc phản hồi chậm trễ như những gì bạn phải nói với tất cả các đề cập xã hội đến việc xác định xem đó có phải là một cuộc khủng hoảng thực sự hay không. Nhưng giữa bộn bề cuộc sống, điều quan trọng là luôn có một kế hoạch. Chúng tôi đã làm việc với các nhà tài trợ nền tảng giám sát xã hội của mình

Giữ tiện dụng này: 10 quy tắc mới của giao tiếp trong thời kỳ khủng hoảng

Cơ quan của chúng tôi được đặt tại Indiana và khi các quyền lực ở bang này thông qua phiên bản của họ về Đạo luật Khôi phục Tự do Tôn giáo (RFRA), một cuộc khủng hoảng đã xảy ra sau đó. Nó không chỉ đơn giản là một cuộc khủng hoảng của chính phủ. Kể từ khi nó ảnh hưởng đến lĩnh vực kinh doanh, nó đã trở thành một cuộc khủng hoảng cho tất cả chúng tôi làm kinh doanh trong tiểu bang. Đặc biệt là khi một số lãnh đạo doanh nghiệp bên ngoài tiểu bang bắt đầu lên tiếng và đe dọa tẩy chay tiểu bang (điều thú vị là họ chưa bao giờ