Thuật ngữ Typography: Apex to Swash và Gadzook ở giữa

Đối với tôi, nghệ thuật sắp chữ rất hấp dẫn. Tài năng của các nhà thiết kế để phát triển các phông chữ vừa độc đáo và thậm chí có thể thể hiện cảm xúc không có gì đáng kinh ngạc. Nhưng điều gì tạo nên một lá thư? Diane Kelly Nuguid đã tập hợp đồ họa thông tin đầu tiên để cung cấp cái nhìn sâu sắc về các phần khác nhau của một bức thư trong kiểu chữ. Nhấp vào nó để xem toàn bộ. Thuật ngữ Typography Thuật ngữ Khẩu độ - Khoảng trống âm mở hoặc kín một phần được tạo bởi