Thêm hoạt ảnh CSS vào trang web WordPress của bạn bằng plugin CSS Hero

CSS Hero là một tài nguyên tuyệt vời để sửa đổi CSS trong các chủ đề WordPress trong một thời gian dài. Các công cụ như thế này đang làm cho các tùy chỉnh trở nên đơn giản đối với người dùng WordPress muốn tùy chỉnh thiết kế của họ, nhưng thiếu trải nghiệm viết mã CSS cần thiết. Tính năng CSS Hero Bao gồm Giao diện Điểm và Nhấp chuột - di chuột và nhấp vào phần tử bạn muốn chỉnh sửa và điều chỉnh nó để phù hợp với nhu cầu của bạn. Chủ đề bất khả tri - Thêm sức mạnh Anh hùng vào chủ đề của bạn, không