Giảm kích thước tệp CSS của bạn xuống 20% ​​hoặc hơn

Khi một trang web được phát triển, nó khá điển hình cho tệp định kiểu xếp tầng (CSS) phát triển khi bạn tiếp tục tùy chỉnh trang web của mình theo thời gian. Ngay cả khi nhà thiết kế của bạn tải CSS lần đầu tiên, nó có thể có tất cả các loại nhận xét và định dạng bổ sung gây khó chịu cho nó. Giảm các tệp đính kèm như CSS và JavaScript có thể giúp giảm thời gian tải khi khách truy cập vào trang web của bạn. Giảm tệp không dễ dàng… nhưng, như thường lệ,