Hệ thống Điểm khuyến mại ròng (NPS) là gì?

Tuần trước, tôi đi du lịch đến Florida (tôi làm việc này mỗi quý hoặc lâu hơn) và lần đầu tiên tôi nghe một cuốn sách trên Audible trên đường đi xuống. Tôi đã chọn Câu hỏi cuối cùng 2.0: Làm thế nào các công ty quảng cáo ròng phát triển mạnh trong một thế giới hướng đến khách hàng sau cuộc đối thoại với một số chuyên gia tiếp thị trực tuyến. Hệ thống Điểm số Người thăng hạng Thực dựa trên một câu hỏi đơn giản ... câu hỏi cuối cùng: Trên thang điểm từ 0 đến 10, làm thế nào