Cách đảm bảo trang web của bạn được đưa vào danh sách đen cho email

Chúng tôi đã xem xét một trong những trang web của khách hàng của chúng tôi ngày hôm nay. Họ sẽ sớm chuyển sang tích hợp email của chúng tôi - đó là một điều tốt. Tôi đoán trang web của họ có lẽ đã bị đưa vào danh sách đen… đây là lý do tại sao… Họ có một biểu mẫu liên hệ trên trang web của họ. Thật tuyệt vời, một loạt các trường để gửi tất cả thông tin cá nhân của bạn cho họ để họ đăng ký sáng kiến ​​email của họ. Tuy nhiên, hãy xem xét kỹ hơn và nó thực sự đơn giản là một công cụ