Tại sao và Cách đăng ký và Nhận số DUNS

Nếu bạn muốn đảm bảo doanh nghiệp nhỏ của mình có thể nhận được một số sự chú ý và cơ hội ký hợp đồng với chính phủ và các doanh nghiệp lớn, bạn nên đăng ký số DUNS với Dun & Bradstreet. Theo trang web: Số DUNS là một tiêu chuẩn công nghiệp để theo dõi các doanh nghiệp trên thế giới và được khuyến nghị và / hoặc yêu cầu bởi hơn 50 hiệp hội công nghiệp và thương mại toàn cầu, bao gồm Liên Hợp Quốc, Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ, Chính phủ Úc và