DESelect: Giải pháp hỗ trợ dữ liệu tiếp thị cho Salesforce AppExchange

Điều quan trọng đối với các nhà tiếp thị là thiết lập hành trình 1: 1 với khách hàng trên quy mô lớn, nhanh chóng và hiệu quả. Một trong những nền tảng tiếp thị được sử dụng nhiều nhất cho mục đích này là Đám mây Tiếp thị Salesforce (SFMC). SFMC cung cấp nhiều khả năng và kết hợp tính đa chức năng đó với các cơ hội chưa từng có để các nhà tiếp thị kết nối với khách hàng qua các giai đoạn khác nhau trong hành trình khách hàng của họ. Ví dụ, đám mây tiếp thị sẽ không chỉ cho phép các nhà tiếp thị xác định dữ liệu của họ