Trùng lặp: Các phương pháp hay nhất để tránh hoặc sửa dữ liệu khách hàng trùng lặp

Dữ liệu trùng lặp không chỉ làm giảm độ chính xác của thông tin chi tiết về doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến chất lượng trải nghiệm khách hàng của bạn. Mặc dù tất cả mọi người đều phải đối mặt với hậu quả của việc dữ liệu trùng lặp - người quản lý CNTT, người dùng doanh nghiệp, nhà phân tích dữ liệu - nó có tác động xấu nhất đến hoạt động tiếp thị của công ty. Khi các nhà tiếp thị đại diện cho các sản phẩm và dịch vụ của công ty trong ngành, dữ liệu kém có thể nhanh chóng làm mất uy tín thương hiệu của bạn và dẫn đến việc mang đến những khách hàng tiêu cực

Vệ sinh dữ liệu: Hướng dẫn nhanh để xóa hợp nhất dữ liệu

Thanh trừng hợp nhất là một chức năng quan trọng cho các hoạt động kinh doanh như tiếp thị qua thư trực tiếp và thu thập một nguồn sự thật duy nhất. Tuy nhiên, nhiều tổ chức vẫn tin rằng quá trình thanh lọc hợp nhất chỉ giới hạn ở các kỹ thuật và chức năng của Excel, vốn có rất ít tác dụng để khắc phục các nhu cầu ngày càng phức tạp về chất lượng dữ liệu. Hướng dẫn này sẽ giúp doanh nghiệp và người dùng CNTT hiểu quy trình thanh lọc hợp nhất và có thể khiến họ nhận ra lý do tại sao nhóm của họ không thể