Adverity: Kết nối, Quản lý và Phân tích Dữ liệu Tiếp thị của Bạn

Một dự án mà tôi đang tiếp tục thực hiện cho một trong những khách hàng của mình là xây dựng bảng điều khiển tiếp thị cung cấp một số dữ liệu thực tế để đưa ra quyết định. Nếu điều đó nghe có vẻ dễ dàng, nó thực sự không. Nó không dễ. Mọi nền tảng tìm kiếm, xã hội, thương mại điện tử và phân tích đều có các phương tiện theo dõi dữ liệu riêng - từ logic tương tác đến người dùng cũ hoặc người dùng hiện tại. Không chỉ vậy, hầu hết các nền tảng đều không hoạt động tốt với việc đẩy hoặc kéo dữ liệu đến