InboxAware: Vị trí Hộp thư đến Email, Khả năng phân phối và Giám sát Danh tiếng

Gửi email đến hộp thư đến tiếp tục là một quá trình khó chịu đối với các doanh nghiệp hợp pháp khi những kẻ gửi thư rác tiếp tục lạm dụng và gây thiệt hại cho ngành. Bởi vì gửi email quá dễ dàng và không tốn kém, những kẻ gửi thư rác có thể chỉ cần chuyển từ dịch vụ này sang dịch vụ khác, hoặc thậm chí viết kịch bản gửi của riêng họ từ máy chủ đến máy chủ. Các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) đã bị buộc phải xác thực người gửi, xây dựng danh tiếng về việc gửi địa chỉ IP và miền, cũng như kiểm tra từng