DesignCap: Thiết kế đồ họa ấn tượng nhanh chóng cho doanh nghiệp, sự kiện, phương tiện truyền thông xã hội và hơn thế nữa…

DesignCap là một nền tảng thiết kế đồ họa trực tuyến được đóng gói với hàng nghìn mẫu được thiết kế chuyên nghiệp giúp bạn dễ dàng tạo đồ họa, bao gồm: Trực quan hóa dữ liệu - Thiết kế đồ họa thông tin, bản trình bày, báo cáo và biểu đồ. Đồ họa Tiếp thị - Thiết kế áp phích, tờ rơi, tài liệu quảng cáo hoặc menu. Đồ họa truyền thông xã hội - Biểu ngữ YouTube, Hình thu nhỏ trên YouTube, Bìa trang Facebook, Bài đăng trên Instagram. Khác - Thiết kế thiệp và lời mời. Không phải ai cũng là chuyên gia về Illustrator hoặc có quyền truy cập vào một nhà thiết kế đồ họa, vì vậy các nền tảng như thế này