Cách tạo đồ họa bằng DesignCap có thể dễ dàng sử dụng trên mạng xã hội hoặc trang web ở các kích thước khác nhau

Thời gian đọc: 4 phút Không nghi ngờ gì rằng bạn có thể thu hút nhiều người theo dõi và đăng ký hơn cho mạng xã hội của mình bằng một biểu ngữ truyền thông xã hội đẹp mắt hoặc bạn có thể thu hút nhiều khách truy cập hơn vào trang web của mình bằng một thiết kế đồ họa hấp dẫn. DesignCap là một công cụ tuyệt vời mang đến cho bạn cơ hội chuyển đổi một hình ảnh rất đơn giản thành một hình ảnh đồ họa hấp dẫn. Chúc công cụ này, bạn có thể tạo đồ họa cho mạng xã hội hoặc nội dung trang web với kích thước khác nhau. Hãy xem làm thế nào để

DesignCap: Tạo áp phích hoặc tờ rơi miễn phí trực tuyến

Thời gian đọc: <1 phút If you’re in a bind and need to design a simple, beautiful poster or flyer… check out DesignCap. Not everyone is an Illustrator guru or has access to a graphic designer, so platforms like this come in really handy. With DesignCap, you can start out by selecting a template you like and then add, remove, or resize any of the clipart that it was built with or that you can find in their online selection.