Phỏng vấn Câu lạc bộ Thực khách: Xây dựng Thương hiệu Xã hội

Diners Club là nhà tài trợ của Social Media Marketing World và đã phỏng vấn một số diễn giả vào ngày hôm qua (và sẽ làm nhiều việc hơn hôm nay). Tôi rất vui được nói chuyện với Eduardo Tobon và thảo luận về những tiến bộ mà tôi thấy được trong không gian tiếp thị trực tuyến. Câu hỏi đầu tiên là về viết blog của công ty và 3 mẹo mà tôi sẽ cung cấp. Nếu tôi là người thông minh, tôi đã nói rằng hãy mua cuốn sách Viết blog của công ty của tôi :). Tôi không