Droplr có phải là công cụ chia sẻ tệp tốt nhất không?

Box, Dropbox, Google Drive… với rất nhiều ứng dụng khách sử dụng các nền tảng khác nhau, các thư mục khách hàng của tôi là một thảm họa. Mỗi tuần một lần, tôi di chuyển tất cả dữ liệu khách hàng của mình sang một mạng chia sẻ gọn gàng và có tổ chức đã được sao lưu. Tuy nhiên, ngày qua ngày, thật là một thảm họa khi cố gắng định vị và gửi tệp… cho đến nay. Cơ quan đối tác của chúng tôi sử dụng Droplr. Do dự để có thêm một công cụ chia sẻ tệp khác, tôi đã không được bán lúc đầu. Tuy nhiên, theo thời gian