Chiến lược bán hàng B2B của bạn không được điều chỉnh theo hành trình của người mua

Được rồi… điều này sẽ hơi nhức nhối, đặc biệt là với những người bạn bán hàng của tôi: Các nhóm bán hàng đang gặp khó khăn trong việc thu hút khách hàng và đạt được mục tiêu của họ dẫn đến giảm năng suất bán hàng. Khách hàng ngày càng khó tiếp cận, dẫn đến các chỉ số năng suất bán hàng tụt dốc không phanh. Khi các đại diện bán hàng cuối cùng nói với mục tiêu của họ, họ bị khách hàng xem là chuẩn bị thiếu chuẩn bị một cách tồi tệ, chủ yếu là vì khách hàng ngày nay rất ưa thích số tiền vô tận