Nền tảng bên cầu (DSP) là gì?

Mặc dù có khá nhiều mạng quảng cáo nơi nhà quảng cáo có thể mua chiến dịch và quản lý chiến dịch của họ, nhưng nền tảng bên cầu (DSP) - đôi khi được gọi là nền tảng bên mua - phức tạp hơn nhiều và cung cấp nhiều công cụ hơn để nhắm mục tiêu, đặt giá thầu thời gian thực, theo dõi, nhắm mục tiêu lại và tối ưu hóa hơn nữa các vị trí đặt quảng cáo của họ. Nền tảng bên cầu cho phép nhà quảng cáo đạt được hàng tỷ lần hiển thị trong khoảng không quảng cáo mà không thể thực hiện được trên các nền tảng như tìm kiếm hoặc mạng xã hội.