Cuộc tấn công rõ ràng Buzzwordsmithiness khi tiếp xúc

Một người bạn tốt của tôi trong nhiều năm là Steve Woodruff, một Nhà tư vấn rõ ràng tự xưng (và rất tài năng), tiếp tục chia sẻ một số câu nói tiếp thị khá lố bịch giữa các trang web và hồ sơ trên mạng xã hội. Anh ấy đã chia sẻ niềm yêu thích nhất mọi thời đại của mình với tôi từ vài năm trước: Chúng tôi đã đi tiên phong trong một mô hình mới cho sự tăng trưởng bền vững, dựa vào người tiêu dùng dựa trên các nguyên tắc của các hệ thống thích ứng phức tạp. Đây là tiền đề mới cho chiến lược đối với một thế giới đang trải qua sự thay đổi cấu trúc sâu sắc: