Dòng thư: Thêm trả lời tự động và tự động hóa chuỗi email

Một trong những công ty đã có một nền tảng mà ở đó việc giữ chân khách hàng trực tiếp gắn liền với việc họ sử dụng nền tảng này. Nói một cách đơn giản, những khách hàng đã sử dụng nó đã thành công rực rỡ. Những khách hàng gặp khó khăn đã rời đi. Điều đó không có gì lạ với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Kết quả là, chúng tôi đã phát triển một loạt email giới thiệu vừa để giáo dục vừa kêu gọi khách hàng bắt đầu sử dụng nền tảng này. Chúng tôi đã cung cấp cho họ video hướng dẫn cũng như

Tiếp thị qua email tự động và tính hiệu quả của nó

Bạn có thể nhận thấy rằng chúng tôi có một chương trình nhỏ giọt về tiếp thị trong nước mà bạn có thể đăng ký trên trang web của chúng tôi (tìm slide màu xanh lá cây trong biểu mẫu). Kết quả của chiến dịch tiếp thị qua email tự động đó thật đáng kinh ngạc - hơn 3,000 người đăng ký đã đăng ký với rất, rất ít người hủy đăng ký. Và chúng tôi thậm chí chưa bao giờ chuyển đổi email thành một email HTML đẹp (nó nằm trong danh sách những việc cần làm). Email tự động chắc chắn là

4 yếu tố để thúc đẩy tạo khách hàng tiềm năng với tự động hóa tiếp thị

Nghiên cứu từ nghiên cứu tự động hóa tiếp thị của Venturebeat chỉ ra rằng, ngoài việc phân biệt các tính năng của từng nền tảng, thách thức lớn nhất của tự động hóa tiếp thị đối với doanh nghiệp là hiểu cách nó phù hợp với tổ chức của họ. Có lẽ đó là vấn đề… các công ty đang cố gắng phù hợp với tự động hóa tiếp thị hơn là tìm một nền tảng đã phù hợp với quy trình nội bộ, sức mạnh và nguồn lực của họ. Tôi mệt mỏi với các danh sách tự động hóa tiếp thị hoặc thậm chí là các phương pháp tiếp cận góc phần tư. Khi chúng tôi lựa chọn nhà cung cấp