Mẹo, Ví dụ, Thống kê và Thực tiễn Tốt nhất về Chiến dịch Email nhỏ giọt

Với tư cách là một nhà tiếp thị, chúng tôi thường gửi email hàng loạt và nhanh chóng cho người đăng ký của mình để cho họ biết về một đợt giảm giá hoặc cập nhật cho họ về các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Nếu chúng tôi nâng cao, chúng tôi thậm chí có thể phân đoạn và cá nhân hóa những email đó. Tuy nhiên, các email vẫn được gửi dựa trên lịch trình của chúng tôi, không phải người đăng ký. Các chiến dịch email nhỏ giọt khác nhau vì chúng được gửi hoặc theo nhịp độ dựa trên người đăng ký, không phải chúng tôi. Email nhỏ giọt hoạt động - tạo ra gấp 3 lần

Làm thế nào để tự động hóa tiếp thị hoạt động cho bạn

Có rất nhiều sự nhầm lẫn trong mặt trận trực tuyến ngày nay về tự động hóa tiếp thị chính xác là gì. Có vẻ như bất kỳ công ty nào tìm ra cách gửi email dựa trên một sự kiện được kích hoạt đều gọi họ là tự động hóa tiếp thị. Chúng tôi đã học được từ nhà tài trợ tự động hóa tiếp thị của mình, Right On Interactive, rằng có những đặc điểm rất khác biệt của hệ thống tự động hóa tiếp thị mà mọi nhà tiếp thị nên tìm kiếm: Dữ liệu - khả năng thu thập dữ liệu, thông qua các biểu mẫu,