Blockchain sẽ thúc đẩy chuyển đổi như thế nào trong ngành thương mại điện tử

Giống như cách cuộc cách mạng thương mại điện tử tấn công các bờ biển mua sắm, hãy sẵn sàng cho một sự thay đổi khác trong hình thức công nghệ blockchain. Bất kể những thách thức trong ngành thương mại điện tử là gì, blockchain hứa hẹn sẽ giải quyết khá nhiều thách thức trong số đó và giúp việc kinh doanh dễ dàng hơn cho người bán cũng như người mua. Để biết blockchain sẽ có lợi ích tích cực như thế nào đối với ngành thương mại điện tử, trước tiên, bạn cần biết về những lợi thế của công nghệ blockchain và