Carts Guru: Tiếp thị tự động hóa cho thương mại điện tử

Thật không may khi các nền tảng thương mại điện tử không ưu tiên tiếp thị. Nếu bạn có một cửa hàng trực tuyến, bạn sẽ hoàn toàn không đạt được tiềm năng doanh thu đầy đủ trừ khi bạn có thể có được khách hàng mới và tối đa hóa tiềm năng doanh thu của khách hàng hiện tại. Rất may, có một loạt các nền tảng tiếp thị tự động hóa tuyệt vời cung cấp tất cả các công cụ cần thiết để tự động nhắm mục tiêu đến khách hàng nơi họ có nhiều khả năng mở, nhấp và mua hàng nhất. Một trong những