Notablist: Cảm hứng thiết kế và nghiên cứu cạnh tranh cho các nhà tiếp thị qua email

Notablist tiếp thị mình là Công cụ Tìm kiếm Bản tin Email, đã lập chỉ mục hơn 5 triệu bản tin email tìm kiếm trên hơn 400,000 Nhà xuất bản. Những công cụ như thế này thật tuyệt vời cho những nhà thiết kế muốn lấy cảm hứng từ các thương hiệu chủ chốt hoặc các nhà tiếp thị kỹ thuật số, những người muốn xem khi nào đối thủ cạnh tranh của họ gửi và loại bản tin và giao dịch đang được truyền đạt. Nếu bạn là một doanh nghiệp không có đủ nguồn lực để kiểm tra, những công cụ này có thể đặc biệt hữu ích vì