Kế hoạch kinh doanh trực quan có phù hợp với bạn không?

Cho đến nay, tôi đã bắt đầu (nhưng chưa bao giờ hoàn thành) hàng tá kế hoạch kinh doanh cổ điển. Vì vậy, tôi thường chỉ viết cho nó một “đề cương kinh doanh”, nhưng thầm ước mình đã dành thời gian để vạch ra các chiến lược dài hạn và ngắn hạn của mình một cách chi tiết hơn. Vì vậy, lần này tôi đã phác thảo một kế hoạch kinh doanh trực quan.

Bạn có thể cần một chuyên gia tiếp thị qua email nếu…

Không có vấn đề nếu tuyển dụng một đại lý tiếp thị email hoặc nhân tài nội bộ; hướng dẫn này sẽ giúp bạn đánh giá những nỗ lực hiện tại của mình và nhận được nhiều giá trị hơn từ tiếp thị qua email của bạn.