Thống kê Tiếp thị qua Email

Email tiếp tục dẫn đầu chiến lược nuôi dưỡng và duy trì của hầu hết mọi doanh nghiệp trực tuyến. Giá cả phải chăng, dễ thực hiện, có thể đo lường và hiệu quả. Tuy nhiên, nếu các tổ chức lạm dụng phương tiện này, nó sẽ có hậu quả. Thư rác không mong muốn nằm ngoài tầm kiểm soát và quá nhiều doanh nghiệp tiếp tục vi phạm các điều khoản dịch vụ của nhà cung cấp email và danh sách nhập khẩu. Bằng cách làm này, họ đang làm giảm uy tín email của doanh nghiệp và email cho những người đăng ký có giá trị, đã chọn tham gia