Chi phí đo lường khả năng phân phối so với tỷ lệ hộp thư đến

Nếu Dịch vụ Bưu điện có một thùng rác tại cơ sở của họ và, mỗi khi họ nhìn thấy một mẩu thư rác đi qua họ đã ném tất cả chúng vào thùng rác, bạn có gọi đó là đã được giao không? Dĩ nhiên là không! Tuy nhiên, thật kỳ lạ, trong ngành tiếp thị qua email, bất kỳ email nào được gửi đến thư mục spam đều được tính là đã gửi! Do đó, các nhà cung cấp dịch vụ email quảng cáo về điểm khả năng gửi của họ như thể họ là điều đáng tự hào