inMotionNow ra mắt quy trình kiểm tra trực tuyến cho email tiếp thị

inMotionNow, nhà cung cấp các giải pháp quản lý quy trình làm việc cho các nhóm tiếp thị và sáng tạo, đã công bố bản cập nhật mới nhất cho sản phẩm của mình, inMotion, bao gồm tính năng đánh giá mới cho email tiếp thị và UX / UI thế hệ tiếp theo. Công cụ xem xét email cho phép người dùng xử lý email từ nền tảng tiếp thị email mà họ lựa chọn trực tiếp vào inMotion để xem xét và phê duyệt. Các nhóm tiếp thị và sáng tạo không còn gặp khó khăn khi đưa và nhận phản hồi về các chiến dịch email qua các chuỗi email. Thay vào đó, họ có thể