Bạn nên Kiểm tra Yếu tố nào trong Chiến dịch Email của mình?

Sử dụng vị trí hộp thư đến của chúng tôi từ 250ok, chúng tôi đã thực hiện một thử nghiệm cách đây vài tháng, nơi chúng tôi đặt lại từ khóa cho các dòng tiêu đề của bản tin. Kết quả thật đáng kinh ngạc - vị trí hộp thư đến của chúng tôi đã tăng hơn 20% trên danh sách hạt giống mà chúng tôi đã tạo. Thực tế là kiểm tra email rất đáng để đầu tư - cũng như các công cụ giúp bạn đạt được điều đó. Hãy tưởng tượng bạn là người phụ trách phòng thí nghiệm và bạn dự định kiểm tra rất nhiều