Cách đặt Kỳ vọng của Người đăng ký Email và CHIẾN THẮNG!

Người đăng ký email của bạn có nhấp qua trang web của bạn, đặt hàng sản phẩm hoặc đăng ký tham gia các sự kiện của bạn như mong đợi không? Không? Thay vào đó, họ chỉ đơn giản là không phản hồi, hủy đăng ký hoặc (thở hổn hển) phàn nàn? Nếu vậy, có lẽ bạn đang không thiết lập kỳ vọng lẫn nhau một cách rõ ràng.