Dòng thư: Thêm trả lời tự động và tự động hóa chuỗi email

Một trong những công ty đã có một nền tảng mà ở đó việc giữ chân khách hàng trực tiếp gắn liền với việc họ sử dụng nền tảng này. Nói một cách đơn giản, những khách hàng đã sử dụng nó đã thành công rực rỡ. Những khách hàng gặp khó khăn đã rời đi. Điều đó không có gì lạ với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Kết quả là, chúng tôi đã phát triển một loạt email giới thiệu vừa để giáo dục vừa kêu gọi khách hàng bắt đầu sử dụng nền tảng này. Chúng tôi đã cung cấp cho họ video hướng dẫn cũng như

Mục tiêu tự động: Một Công cụ Tiếp thị Hành vi cho Email

Tiếp thị cơ sở dữ liệu là tất cả về lập chỉ mục hành vi, nhân khẩu học và thực hiện phân tích dự đoán về khách hàng tiềm năng của bạn để tiếp thị họ một cách thông minh hơn. Tôi thực sự đã viết một kế hoạch sản phẩm cách đây vài năm để thống kê điểm số người đăng ký email dựa trên hành vi của họ. Điều này sẽ cho phép nhà tiếp thị phân đoạn dân số người đăng ký của họ dựa trên ai là người hoạt động tích cực nhất. Bằng cách lập chỉ mục về hành vi, các nhà tiếp thị có thể giảm bớt tin nhắn hoặc thử nghiệm các cách nhắn tin khác nhau cho những người đăng ký