TaxJar giới thiệu Emmet: Trí tuệ nhân tạo về thuế bán hàng

Một trong những thách thức vô lý hơn của thương mại điện tử hiện nay là mọi chính quyền địa phương đều muốn nhảy vào cuộc và quyết định thuế bán hàng của riêng họ để tạo thêm doanh thu cho khu vực của họ. Cho đến ngày nay, có hơn 14,000 khu vực pháp lý đánh thuế ở Hoa Kỳ với 3,000 loại thuế sản phẩm. Một người bình thường bán thời trang trực tuyến không nhận ra rằng lông thú mà họ thêm vào sản phẩm hiện phân loại quần áo của họ theo cách khác nhau và thực hiện mua hàng đó