Chi phí sản xuất video giải thích là bao nhiêu?

Đại lý của tôi đã thuê ngoài khá nhiều công việc video giải thích cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi đã nhận được một số kết quả đáng kinh ngạc trong nhiều năm khi sử dụng chúng, nhưng giá cả đã thay đổi rất nhiều. Mặc dù một video giải thích có vẻ khá dễ hiểu, nhưng có khá nhiều phần chuyển động để tạo nên một video giải thích hiệu quả: Script - một kịch bản xác định vấn đề, cung cấp giải pháp, phân biệt thương hiệu và buộc người xem phải hành động