Hướng dẫn từ A đến Z để xây dựng thương hiệu cá nhân

Khi tôi lớn lên, tôi bắt đầu nhận ra rằng một chỉ số quan trọng của sự thành công trong kinh doanh của tôi là giá trị của mạng lưới mà tôi giữ và duy trì. Đó là lý do tại sao tôi dành rất nhiều thời gian mỗi năm để kết nối, phát biểu và tham dự các hội nghị. Giá trị do mạng trực tiếp của tôi tạo ra và mạng lưới của tôi có thể chiếm 95% tổng doanh thu và thành công mà doanh nghiệp của tôi nhận ra. Đó là kết quả của hơn mười năm