Vị trí cho Lời kêu gọi hành động của bạn

Chúng tôi luôn thử nghiệm Kêu gọi hành động trên các trang web của chính chúng tôi và các khách hàng của chúng tôi. Đây có thể là một bài đăng cơ bản, nhưng có một số nơi cung cấp đường dẫn đến sự tương tác trên trang web điển hình. Tôi khuyến khích các công ty lập trình các vị trí này thành chủ đề quản lý nội dung của họ để giúp các doanh nghiệp thêm, cập nhật và thử nghiệm các lời gọi hành động khác nhau dễ dàng hơn. Vị trí CTA cho trang web của bạn: Toàn trang - có vị trí nhất quán từ trang này sang trang khác