Hướng dẫn cho các doanh nghiệp nhỏ quảng cáo trên Facebook

Khả năng các doanh nghiệp xây dựng một cách tự nhiên khán giả và tiếp thị cho họ trên Facebook vẫn còn khá nhiều cơ sở để dừng lại. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Facebook không phải là một nguồn quảng cáo trả phí tuyệt vời. Với hầu hết mọi người mua tiềm năng mà bạn đang cố gắng tiếp cận trên một nền tảng và khả năng nhắm mục tiêu và tiếp cận họ một cách nhanh chóng, quảng cáo trên Facebook có thể thúc đẩy rất nhiều nhu cầu cho doanh nghiệp nhỏ của bạn. Tại sao các doanh nghiệp nhỏ lại quảng cáo trên Facebook 95%