InVideo: Tạo video chuyên nghiệp tùy chỉnh cho mạng xã hội trong vòng vài phút

Cả podcasting và video đều là những cơ hội tuyệt vời để tương tác với khán giả của bạn theo cách hấp dẫn và thú vị hơn nhiều, nhưng các kỹ năng sáng tạo và chỉnh sửa cần thiết có thể nằm ngoài khả năng của hầu hết các doanh nghiệp - chưa kể đến thời gian và chi phí. InVideo có tất cả các tính năng của một trình chỉnh sửa video cơ bản, nhưng được bổ sung thêm các tính năng cộng tác, các mẫu và tài nguyên hiện có. InVideo có hơn 4,000 mẫu video được tạo sẵn và hàng triệu